תנועת המרי העברי – קטע מעיתון הארץ

"לשווא נבקש ברגע הזה הגדרה, שהיא הולמת את המעשה שנעשה אתמול בירושלים. שום הגדרה, שום דבר גינוי, שום ביטוי הזדעזעות לא ימסרו אף מעט מרגש הזוועה הממלא את הלב... עם גילוי שמות אלה שנרצחו – עובדים שישבו ליד…

תנועת המרי העברי – שודר בקול ישראל 1946

"תנועת המרי העברי" אינה זהה עם ארגון ומוסד כלשהו, כשמה כן היא תנועה המקיפה את המוני היישוב על כל חוגיו ושדרותיו; תנועה המקפלת בתוכניתה את כל הצורות והגילויים של התנגדות סבילה ופעילה למדיניות הזדונית של חיסול הציונות. אין…