הסכמי שביתת הנשק – משה שרת

ראשית, ההישגים הכבירים שהשגנו בשדה המערכה...שעלו לאין שיעור על כל שפיללנו ועל מה ששיער העולם...שנית, העול העצום של הוצאות המלחמה...ושלישית ההכרח לכוון עכשיו את כל עוצמת כוחנו הכלכלי והארגוני לקליטת העלייה – כל אלה יחד הביאו את הממשלה…

הוויכוח על מועד ההכרזה – משה שרת

אנחנו עומדים על סף הגשמת התקווה של מאות על מאות שנים. זוהי הזדמנות בלתי חוזרת. ניתן את הדין בפני ההיסטוריה היהודית אם נסכים לדחייה כלשהי בלי שיהא לנו הביטחון כי הדבר קום יקום לאחר הדחייה. קצב הפינוי של…

חלקו של הברון רוטשילד בהתפתחות ההתיישבות היהודית

מה היה חלקו של הברון רוטשילד בהתפתחות ההתיישבות היהודית? [...] הברון השקיע יותר מפי עשרים מכל הסכומים שגויסו על ידי התנועה העולמית "חיבת ציון", רכש את רוב האדמות שנקנו על ידי יהודים בארץ ישראל, וסייע לרוב רובן של…

השמירה העברית ראשיתה עם התחלת ההתיישבות

השמירה העברית ראשיתה עם התחלת ההתיישבות החקלאית בארץ. התופעה שהרובה מלווה את המחרשה, עוברת כחוט השני בתולדות הישוב העברי. כפתה זאת עלינו המציאות בארץ. המושבות הראשונות אשר נוסדו בארץ בתקופת התורכים, בשטחי שממה, בין שכנים פרועים, גנבים ושודדים,…