הדיון באו”ם בשאלת ארץ ישראל

במלחמה האחרונה, בטריטוריות שהיו בשליטת הנאצים, הושמדו היהודים פיזית כמעט לחלוטין. רק כמיליון וחצי יהודים שרדו באירופה אחרי המלחמה. מרבים מבין היהודים ששרדו נשללו ארץ מולדתם, ביתם ואמצעי הקיום שלהם. רבים מהם נמצאים במחנות עקורים וממשיכים לסבול מעוני…

העברת שאלת ארץ ישראל לאו”ם

ב-15 בפברואר 1947 הפתיע בווין [שר החוץ הבריטי] את כל הצדדים בהכריזו כי ממשלתו החליטה להעביר את ההכרעה על גורל ארץ ישראל לידי האו"ם. המניעים למפנה זה היו מגוונים, ונבעו משורת אכזבות מעמדֹות כל הצדדים המעורבים, שהחמורה שבהן…

וויצמן 1946 – מאבק בבריטים

חוששני כי מאז המאורעות של שבת, 29 ביוני, נשתנה המצב מיסודו. אין ספק שניתק משהו ביחסים שבין יהודים ובריטים בארץ ישראל, ואני, כמאמין מושבע ביחסים אלה, וכחסיד שלהם, נאלץ להודות כי מה שנהרס הוא כה עמוק, כה חיוני…

נאום בווין מה–13 בנובמבר 1945

ממשלת הוד רוממותו הקדישה תשומת לב רצינית וממושכת לכל בעיית העדה היהודית, שהתעוררה עקב הרדיפות שרדפו אותה הנאצים בגרמניה. הבעיה היהודית היא בעיה אנושית גדולה. אין אנו יכולים להשלים עם ההשקפה שיש לגרש את היהודים מאירופה בלי להניח…

תנועת המרי העברי – קטע מעיתון הארץ

"לשווא נבקש ברגע הזה הגדרה, שהיא הולמת את המעשה שנעשה אתמול בירושלים. שום הגדרה, שום דבר גינוי, שום ביטוי הזדעזעות לא ימסרו אף מעט מרגש הזוועה הממלא את הלב... עם גילוי שמות אלה שנרצחו – עובדים שישבו ליד…

המאבק בבריטים – בן גוריון

"העם היהודי ידחה ללא פשרה וללא סייג כל מדיניות המכוונת לחסל את קיומנו הלאומי, לפזרנו עוד יותר בגולה ולשלול מעמנו תקוותו וזכותו למולדת ולעצמאות... אין אנו, יהודי ארץ-ישראל, רוצים להיהרג, אנו רוצים לחיות...! אולם גם לנו, כמו לאנגלים,…

מאבק במנדט הבריטי – זאב ז’בוטינסקי

"לא רצינו לחנך את הנוער בכיוון הפעולה הבלתי חוקית, הפעולה המיוסדת על תחבולה וסוד; כי קווה קיווינו, שיתבסס בינינו ובין אנגליה יחס של אזרח לממשלתו האזרחית. התקווה נכזבה, ועתה יש בינינו לבין אנגליה יחס של אזרח ארץ כבושה…