מלחמת העצמאות – עמדות בהנהגה המדינית

במלחמת העצמאות היו הישגיה של מדינת ישראל גדולים הרבה יותר מאשר עצם ׳שמירת הקיים׳. עם ההצלחות אפשר למנות, כמובן, את הרחבת שטח המדינה מעבר לתחום שהוקצה למדינה היהודית במסגרת תכנית החלוקה של האו״ם; את ההכרה - ולו העקיפה…