מאבק במנדט הבריטי – זאב ז’בוטינסקי

"לא רצינו לחנך את הנוער בכיוון הפעולה הבלתי חוקית, הפעולה המיוסדת על תחבולה וסוד; כי קווה קיווינו, שיתבסס בינינו ובין אנגליה יחס של אזרח לממשלתו האזרחית. התקווה נכזבה, ועתה יש בינינו לבין אנגליה יחס של אזרח ארץ כבושה…