השמירה העברית ראשיתה עם התחלת ההתיישבות

השמירה העברית ראשיתה עם התחלת ההתיישבות החקלאית בארץ. התופעה שהרובה מלווה את המחרשה, עוברת כחוט השני בתולדות הישוב העברי. כפתה זאת עלינו המציאות בארץ. המושבות הראשונות אשר נוסדו בארץ בתקופת התורכים, בשטחי שממה, בין שכנים פרועים, גנבים ושודדים,…