הסכמי שביתת הנשק – בן גוריון וחיים גורי

בשיחה עם הסופר חיים גורי מפרט בן־גוריון באופן ברור למדי את השיקולים הענייניים שמנעו אותו מלהכריע בזכות הרחבת המסגרת הטריטוריאלית של מדינת ישראל בשלהי מלחמת העצמאות: הסתבכות במרחב ערבי עוין הייתה כופה עלינו ברירה שלא היינו יכולים, ולא…

העברת שאלת ארץ ישראל לאו”ם – בן גוריון

זה מהימים הגדולים בהיסטוריה שלנו. אמנם קוצצו שאיפותינו וגם ההתחייבויות הבין-לאומיות שניתנו לנו: צומצם השטח, ירושלים נעשתה בינלאומית. כמעט ולא ניתנו לנו הרים, למעלה משלושים נקודות [שלנו] בשטח הערבי, הגבולות רעים מבחינה צבאית ופוליטית. אבל היו הישגים רבים…

המאבק בבריטים – בן גוריון

"העם היהודי ידחה ללא פשרה וללא סייג כל מדיניות המכוונת לחסל את קיומנו הלאומי, לפזרנו עוד יותר בגולה ולשלול מעמנו תקוותו וזכותו למולדת ולעצמאות... אין אנו, יהודי ארץ-ישראל, רוצים להיהרג, אנו רוצים לחיות...! אולם גם לנו, כמו לאנגלים,…

דוד בן גוריון משיב לבווין – 1945

"מדינת ישראל. זוהי הצוואה האחרונה של מיליוני הקדושים אשר הלכו למות: רק בגלל היותנו בני עם נטול מולדת ומדינה נספינו ]נהרגנו[. ]...[ ּ יתוקן המעווָת ההיסטורי שנעשה לעמנו – ומדינת היהודים תקום מחדש במולדתנו העתיקה, והעם היהודי יֵשב…