הממשלה הבריטית שוקלת בקפידה רבה את נוסח ההצהרה

פרטי וסודי מר ברנדייס יקירי, ראשית, הרשני להודות לך על המכתב האדיב ששלחת לי. אני מרבה להעריך את מילות העידוד הבאות ממך.. הממשלה הבריטית שוקלת בקפידה רבה את נוסח ההצהרה (הצהרת בלפור) בזכות התנועה הציונית. בשלושת החודשים האחרונים…