העברת שאלת ארץ ישראל לאו”ם / מנחם בגין

אזרחי המולדת העברית, חיילי ישראל, נוער עברי, אחיותיי ואחי בציון! מקץ שנים רבות של מלחמה במחתרת, של רדיפות ועינויים, עינויי גוף ונפש, מתייצבים לפניכם המורדים במלכות הרשע כשברכת הודיה בפיהם ותפילה למרום בליבם... המרד העברי של השנים תש"ד…