צוואתו של היטלר

יותר מ-20 שנה חלפו מאז תרמתי את תרומתי הצנועה ב-1914 כמתנדב במלחמת העולם הראשונה, שנכפתה על הרייך. במשך שלוש עשרות השנים פעלתי מתוך אהבה ונאמנות לעמי במחשבותיי, במעשיי ובחיי. הם שנתנו לי את הכוח להחליט…

פרוטוקול ישיבת המליאה של היודנראט בלובלין

מ־31 במרס 1942 בהתאם לפקודה שנתקבלה מהשלטונות, המנהלים את אקציית הפינוי, נאספו בשעה 14.00 חברי היודנראט: ד"ר אלטן, בקר, בורשטין, צימרמאן, דאווידסון, גולדסובל, האלברשטאט, הוכגמיין, הופנאגל, קאנטור, קרשמאן, קרשנבלום, קלנר, לוי, לווינסון, לרנר, זיגפריד, טננבוים,…

קטעים מתוך מיין קאמף של היטלר

הנער היהודי, שחור השער, אורב במשך שעות כששמחה שטנית על פניו, לנערה תמימה, מטמא אותה בדמו וכך גוזל אותה מעמה. בכל הדרכים הוא מנסה להשחית את התשתית הגזעית של העם שבכוונתו להכניעו. וכפי שהוא עצמו…

המשטר הטוטליטארי הוא / רפי ואגו

... המשטר הטוטליטארי הוא פרי של העולם המודרני והטכנולוגיה המודרנית ולא היה יכול להתקיים לפני כן (לפני המאה ה-20) ... כל מאפייני המשטר תלויים בטכנולוגיה וארגון פוליטי מודרני.. פולחן האישיות שכרוך בתעמולה ובטרור גם יחד…

אידיאולוגיה נאצית / צבי בכרך

האידיאולוגיה הנאצית העמידה מעל המדינה ומעל המפלגה את התפיסה הגזענית, משום שבאמצעותה היא יכלה להחריף את העיקרון של המאבק... אם היריב נחשב כאנטי-גזע, כמפריע לטבע, כי אז המאבק נגדו הוא בלתי נמנע... הפיכת היהודים לאויבים…

דוד בן גוריון משיב לבווין - 1945

"מדינת ישראל. זוהי הצוואה האחרונה של מיליוני הקדושים אשר הלכו למות: רק בגלל היותנו בני עם נטול מולדת ומדינה נספינו ]נהרגנו[. ]...[ ּ יתוקן המעווָת ההיסטורי שנעשה לעמנו – ומדינת היהודים תקום מחדש במולדתנו העתיקה,…

אם גרמניה תיהפך למעצמה עולמית

אם גרמניה תיהפך למעצמה עולמית, ולא תישאר בדרגת מדינה ביבשת, אז היא צריכה להשיג ריבונות מלאה ועצמאות. האם אתה מבין את משמעות הדבר? האם זה לא ברור לך עד כמה הפכנו לבעלי מום, כאשר הוגבלנו…

מחאה על מדיניות בריטניה - 1946

הוד מעלתך, אנו החתומים מטה, נציגי היישוב העברי, חברי הוועד הלאומי, שליחי העיריות, הקהילות, המועצות המקומיות והמשקים החקלאיים, באים להביע באמצעותך את מחאתנו העמוקה לממשלת הוד מלכותו, בתור ממשלת המנדט על ארץ-ישראל, על הפסקת העלייה…