שביתת הנשק ובעיית הפליטים

המפסידים הגדולים מן המלחמה היו הפלסטינים. בסיומה היו כ-700 אלף פלסטינים שגלו ממולדתם. היציאה של הפלסטינית מהשטחים שנועדו למדינה היהודית ביטאה בשלב הראשון את התמוטטות מערכות השלטון בחברה הפלסטינית ואת האנרכיה שהשתלטה עליה. בשלב השני, לאחר פלישת צבאות…

הוויכוח על מועד ההכרזה – משה שרת

אנחנו עומדים על סף הגשמת התקווה של מאות על מאות שנים. זוהי הזדמנות בלתי חוזרת. ניתן את הדין בפני ההיסטוריה היהודית אם נסכים לדחייה כלשהי בלי שיהא לנו הביטחון כי הדבר קום יקום לאחר הדחייה. קצב הפינוי של…

הממשלה הבריטית הציעו להעניק לנו שטח אדמה

חברי הממשלה הבריטית הציעו להעניק לנו שטח אדמה לשם התיישבות יהודית. חבל הארץ (שהם הציעו) אין לו ערך היסטורי דתי, פיוטי וציוני. ההצעה פירושה הקמת יישוב יהודי אוטונומי במזרח אפריקה, שבראשו יעמדו הנהלה יהודית, ממשלה מקומית יהודית ופקיד…

מצע “מפלגת הפועלים הגרמנית הנאציונל-סוציאליסטית”

תכניתה של מפלגת הפועלים הגרמנית היא תכנית זמנית. המנהיגים מסרבים להציב מטרות חדשות לאחר השגת המטרות המוצבות בתכנית זו, רק כדי להמשך קיומה של המפלגה. להגדיל את אי שביעת רצון ההמונים, באופן מלאכותי, ולהניח בדרך זו מקוםו. אנחנו…

בעיר במדינת אלסקה החליטה

בעיר במדינת אלסקה החליטה העירייה לפנות אזרחים חסרי בית המתגוררים במחנות על קרקע ציבורית, משום שהתברר כי השהייה במחנות האלה מסוכנת להם. העירייה החליטה לפנות אזרחים אלה למקלטים, שם יהיו מוגנים מפגעי הטבע וממעשי אלימות כלפיהם. באחד הפינויים…

המשרד הארץ ישראלי

המשרד הארצישראלי, שהוקם לפי החלטת הקונגרס הציוני ה-8 , גרם למפנה בדרך ההתיישבות החקלאית בארץ-ישראל. כל מה שנוצר עד אז בארץ-ישראל במשך למעלה מעשרים וחמש השנים מראשיתה של "חיבת ציון" היה בעל אופי פרטי ומקרי בלבד. כל זה…

החזק כיוצר תרבות

כל מה שאנו מעריצים היום עלי אדמות – מדע, אמנות, טכנולוגיה והמצאות – נוצר ע"י עמים מעטים בעלי כוח יצירה, ובעיקר ע"י מקוריותו של עם אחד. בהם תלוי קיום התרבות. אם ייעלמו, יופייה של התרבות ייעלם עמם ...…

אם גרמניה תיהפך למעצמה עולמית

אם גרמניה תיהפך למעצמה עולמית, ולא תישאר בדרגת מדינה ביבשת, אז היא צריכה להשיג ריבונות מלאה ועצמאות. האם אתה מבין את משמעות הדבר? האם זה לא ברור לך עד כמה הפכנו לבעלי מום, כאשר הוגבלנו בשטח המחייה שלנו,…

צוואתו של היטלר

יותר מ-20 שנה חלפו מאז תרמתי את תרומתי הצנועה ב-1914 כמתנדב במלחמת העולם הראשונה, שנכפתה על הרייך. במשך שלוש עשרות השנים פעלתי מתוך אהבה ונאמנות לעמי במחשבותיי, במעשיי ובחיי. הם שנתנו לי את הכוח להחליט את ההחלטות הקשות…

בגרמניה הנאצית האמנות הייתה

בגרמניה הנאצית האמנות הייתה "אמנות מגויסת" שנועדה לשרת את מטרות השלטון. מעצבי האמנות הנאצית שכונתה "אמנות פולקית" (אמנות העם) קבעו כי האמנות האידיאלית צריכה לטפל בחברה ולא בפרט, בטוהר הגזע ולא בעירוב הגזעים. הנושא המרכזי בה הוא הגזע…