רק מרחב מחייה גדול במידה

רק מרחב מחייה גדול במידה מספקת על האדמה הזאת מאפשר לאומה חופש קיום … בלי להביא בחשבון מסורות ודעות קדומות, חייבת התנועה הנציונאל-סוציאליסטית להפגין אומץ ולגייס את עמנו ואת כוחו כדי להתקדם בדרך, אשר תביא את העם הזה ממרחב מחייתו הנוכחי המוגבל אל אדמות חדשות … התנועה הנציונאל-סוציאליסטית מוכרחה לשאוף לביטול חוסר האיזון (דיספרופורציה), שבין אוכלוסייתנו לבין שטחנו. מתוך ראיית השטח כמקור למזון ולבסיס של מדיניות כוח, עלינו להישאר צמודים למטרתנו. להבטיח לעם הגרמני את האדמות, שהוא ראוי להן…

היטלר, מיין קאמף.

הפיצו: