קיומה של אידיאולוגיה / פרידריך ובז’זיינסקי

קיומה של אידיאולוגיה אחת המתייחסת לכל היבטי החיים ומחייבת את כל בני החברה להזדהות איתה. קיומה של מפלגת המונים אחת שבראשה המנהיג, ראשיה מהווים עלית סגורה המצייתת למנהיג והיא עליונה על מוסדות השלטון או משולבת בהם. קיומו של פיקוח על האזרחים באמצעות משטרה חשאית המפילה אימתה על הכול. למנהיג יש שליטה בלתי מוגבלת על אמצעי התקשורת ועל אמצעי הלוחמה. השלטון מכוון את הכלכלה לצרכיו. למאפיינים אלה אפשר להוסיף עוד: פולחן אישיות למנהיג העומד מעל החוק, צייתנות מוחלטת, ושימוש שעושה השלטון באמצעות תמיכת ההמונים כדי להצדיק את מעשיו.
(קרל פרידריך וזביגנייב בז’זיינסקי, “קווי האופי הכלליים של הדיקטטורה הטוטליטארית”)

 

הפיצו: