פיהרר (המנהיג) נקבע תמיד מלמעלה

פיהרר [המנהיג] נקבע תמיד מלמעלה והוא מקבל יפויי כוח ואוטוריטה (סמכות) בלתי מוגבלים … כל הגופים כפופים לו, ולא הוא להם. מי שרוצה להיות פיהרר, יישא את האוטוריטה העליונה אך גם באחריות האחרונה והקשה ביותר. מי שאינו מסוגל לכך, או ירא מן האחריות למעשיו, אינו מתאים לתפקיד המנהיג. רק הגיבור נועד לכך. בשל עיקרון זה התנועה היא אנטי-פרלמנטרית: היגיון השתתפותה במוסדות פרלמנטריים הוא בכך שזו היא פעילות להריסת הפרלמנטריזם, לסיכול מוסד, שיש לראותו כאחת מתופעות הנפל החמורות ביותר של האנושות..
(מכתביו של אדולף היטלר)

הפיצו: