מצע “מפלגת הפועלים הגרמנית הנאציונל-סוציאליסטית”

תכניתה של מפלגת הפועלים הגרמנית היא תכנית זמנית. המנהיגים מסרבים להציב מטרות חדשות לאחר השגת המטרות המוצבות בתכנית זו, רק כדי להמשך קיומה של המפלגה. להגדיל את אי שביעת רצון ההמונים, באופן מלאכותי, ולהניח בדרך זו מקום
ו. אנחנו דורשים את ליכוד כל הגרמנים בגרמניה רבה, על סמך זכות העמים להגדרה עצמית.

 1. אנחנו דורשים שוויון זכויות לעם הגרמני לעומת האומות האחרות, ביטול חוזי השלום של ורסאי וסן-ז’רמן.
 2. אנחנו דורשים ארץ וקרקע (מושבות) לתזונת עמנו וליישוב עודף אוכלוסייתנו.
 3. לא יוכל להיות אזרח אלא מי שהוא בן העם. לא יוכל להיות בן העם אלא מי שדמו דם גרמני, בלא להתחשב בדתו. שום יהודי לא יוכל להיות אפוא בן העם.
 4. מי שאיננו אזרח, יוכל לשבת בגרמניה כאורח בלבד, ובהכרח חלה עליו תחיקה לזרים.
 5. רק בידי האזרח תוכל להיות הזכות לקבוע בענייני הנהגת המדינה וחוקיה. לכן אנחנו דורשים, למנות אזרחים בלבד למשרות ציבוריות לסוגיהן, אם ברייך, אם במדינה, אם ברשות המקומית. אנחנו נלחמים במשטר פרלמנטרי משחית, שלפיו נעשים מינויים למשרות לפי בחינות מפלגתיות בלבד, בלא תשומת לב לאופי ולכשרון.
 6. אנחנו דורשים מן המדינה, שתתחייב לדאוג קודם כל לדרכי תעסוקתם ומחייתם של האזרחים. אם אי אפשר לכלכל את כלל האוכלוסים שבמדינה, יש לגרש בני אומות זרות (לא אזרחים) מן הרייך.
 7. יש למנוע כל כניסה נוספת של לא גרמנים. אנחנו דורשים לאלץ את כל הלא-גרמנים, שנכנסו לגרמניה אחרי 2 באוגוסט 1914, לעזוב את גרמניה מיד.
 8. צריך שעל כל האזרחים יהיו מוטלות זכויות וחובות שוות. 10. חובתו הראשונה של האזרח צריכה להיות, שיעבוד ברוחו או בגופו. אסור שפעולת היחיד תפגע באינטרסים של הכלל, אלא צריך שהיא תיעשה במסגרת הכלל ולתועלת הכל.
  לכן אנחנו דורשים:
 9. ביטול ההכנסה ללא עבודה וללא יגיעה. שבירת שעבוד הריבית.
 10. נוכח הקרבנות העצומים ברכוש ובדם, שכל מלחמה דורשת אותם מן העם, חייבים לציין את הרווחים האישיים שמקורם במלחמה, בתורת פשעים כלפי העם. לכן אנחנו דורשים הפקעת כל רווחי המלחמה ללא שיור. אנחנו דורשים את הלאמת כל העסקים שכבר נהפכו לחברות (טראסטים).
 11. אנחנו דורשים שיתוף ברווחי העסקים הגדולים.
 12. אנחנו דורשים פיתוח נרחב של ביטוח לעת זקנה.
 13. אנחנו דורשים לדאוג ליצירת מעמד בינוני בריא ולקיומו, העברת בתי־ המסחר-כל-בו הגדולים לידי רשות ציבורית מיד והשכרתם לחנוונים במחירים נמוכים, התחשבות מכסימלית בכל הספקים הקטנים, הן לגבי הממלכה, המדינות והרשויות המקומיות.
 14. אנחנו דורשים ריפורמה קרקעית שתהיה מותאמת לצרכינו הלאומיים, חקיקת חוק להפקעת קרקעות ללא תמורה אם היא נעשית לטובת הכלל. ביטול רווחי קרקעות ומניעת כל ספסרות בקרקעות. הקשים
 15. אנחנו דורשים מאבק ללא רחם כנגד אותם הפוגעים באינטרס של הכלל על־ידי פעולותיהם. יש לדון למיתה את השפלים שפשעו כנגד העם, שנשכו נשך, שהבריחו וכו’, בלא להתחשב בדתם ובגזעם.
 16. אנחנו דורשים להחליף את המשפט הרומי, המשמש סדר עולם מטריאליסטי. במשפט כללי גרמני
 17. על הממלכה לדאוג לפיתוח יסודי של כל מערכת החינוך הכללי שלנו, כדי להניח לכל גרמני מוכשר וחרוץ ללמוד לימודים תיכונים ודרך כך השגת משרות מפתח. יש להתאים את תכניות כל מוסדות החינוך לצורכי החיים המעשיים. על בית הספר להקנות הבנת רעיון המדינה (תורת האזרחות) כבר בתחילת התפתחות השכל. אנחנו דורשים הכשרת ילדים מוכשרים מאוד, בני עניים, בלא להתחשב במעמדם ובמקצועם, על חשבון המדינה.
 18. המדינה חייבת לדאוג להעלאת רמת הבריאות של העם, על-ידי הבטחת הכושר הגופני תוך קביעת חובת התעמלות וספורט בחוק, על-ידי תמיכה מכסימלית בכל האגודות העוסקות בחינוך גופני לנוער.
 19. אנחנו דורשים ביטול גיס השכירים ויצירת צבא העם.
  23, אנחנו דורשים מאבק לפי חוקים כנגד השקר המדיני מדעת וכנגד הפצתו בעיתונות. כדי לאפשר יצירת עיתונות גרמנית, אנחנו דורשים:

א. שכל עורכי העיתונים שבלשון הגרמנית וכתביהם יהיו בני העם, תנאי בל יעבור.
ב. שיהיו עיתונים לא-גרמניים טעונים רשיון מפורש מטעם המדינה, כדי שייצאו לאור. אסור שיודפסו בלשון הגרמנית.
ג. שתיאסר בחוק כל השתתפות כספית בעיתונים גרמניים או השפעה עליהם מצד לא־גרמנים. אנחנו דורשים שעבירות על כך ייענשו בסגירת עיתון כזה ובגירושם מן הרייך מיד, של אותם לא גרמנים שלקחו חלק בכך. יש לאסור עיתונים הפוגעים בטובת הכלל. אנחנו דורשים את המאבק, על פי חוק, כנגד אותו כיוון באמנות ובספרות המשפיע השפעה הרסנית על חיי עמנו, ואנחנו דורשים ביטולה של כל התוועדות הפוגעת בדרישות הנזכרות.

 1. אנחנו דורשים חירות לכל הדתות במדינה, עד כמה שאינן מסכנות את קיומה ועד כמה שאינן פוגעות ברגשי המוסריות של הגזע הגרמני. המפלגה כשלעצמה נוקטת עמדת נצרות פוזיטיבית, מבלי לקשור את עצמה לדת ידועה. היא נלחמת ברוח היהודית החומרנית שבתוכנו ושמחוצה לנו והיא חדורה ההכרה, שלא תעלה ארוכה לעמנו אלא מבפנים על יסוד: טובת הכלל קודמת לטובת הפרט.
 2. למימוש כל הדברים האלה אנחנו דורשים: יצירת רשות מרכזית חזקה ברייך. סמכות גמורה לפרלמנט המרכזי המדיני על כל הרייך ועל ארגוניו בכלל. יצירת לשכות למעמדות ולמקצועות לביצוע חוקי המסגרת שמטעם הרייך, במדינות היחידות. המפלגה מבטיחים להיאבק ללא התחשבות על מימוש הנקודות הנזכרות, ואף לחרף נפשם אם יהיה צורך בכך. מינכן, 24 בפברואר 1920
הפיצו: