מן התכניות האנטי-יהודיות בימי רפובליקת ויימר

הבה נטפל ביהודים טיפול יסודי! בנוגע למטרתה הסופית ותפקידה של התנועה הגרמנית־לאומנית כלפי היהדות מתגבשות השקפות שונות. האחת סבורה, כי פעולת הסברה תענה על כל השאלות, השנייה אינה מבקשת אלא להשתיק את הרוח היהודית בתחום התרבותי, השלישית מוכנה לפעול נגדם רק בשטח הכלכלי, הרביעית שואפת למטרות אחרות; והתוצאה? ערבוב השקפות לאורך כל החזית… לנו, לעומת זאת, נראה כדבר דחוף והכרחי יותר, לטפח בקרב הסניפים השונים את השאיפה למגר-ראשית כל בסביבתם הקרובה- במטאטא ברזל את השרצים היהודיים בכלל ואת האוסטיודן בפרט. את האוסטיודן עלינו לגרש מיד, כלפי שאר היהודים יש לנקוט מיד צעדים תקיפים ללא רחמים. באים בחשבון צעדים כגון הנהגת רשימות יהודים בכל עיר או בכל כפר, סילוקם המיידי של היהודים מכל המשרות הממשלתיות, עיתונות, תיאטרונים, עסקי הסרטים וכו’-בקיצור, יש לשלול מהיהודי כל אפשרות להוסיף ולהפעיל את השפעתו המסוכנת. בכדי שלא תהיה לבני־שם אלה, מחוסרי העבודה, אפשרות להסית ולפעול במחתרת, רצוי יהיה להעבירם למחנות סגורים.

הפיצו: