מלחמת העצמאות

הודעת מפקד ההגנה במחוז ירושלים לתושבי העיר
ביום הפסקת האש 11/06/48
תושבי ירושלים
הנני פונה אליכם עתה, ביום בו נפסק רעם התותחים במבואות ירושלים, שעה שאתם יכולים לצאת לחוצות העיר ללא הידיעה הברורה כי מאחורי החומה אורב לכם צלף ערבי
וכי בכל רגע צפויים אתם וקרוביכם לסכנת פגיעה של פגז, וביתכם לפצצת תבערה. בשמי ובשם כל חברי לנשק, הנני רוצה לברך אתכם היום, תושבי הבירה. כחיילים
כתושבים, נלחמים באותה המלחמה. במערכה משותפת זו עמדתם ללא רתיעה, בכבוד ובעקשנות. נשאתם בראש מורם את מכות הגורל כשההרעשה (ההפגזה) הברברית של
האויב קצרה את קצירה האיום (גרמה לאבדות) בין הנפשות היקרות לכם מכול, סבלתם בשקט את הלילות ללא שינה, את המחסור במים ואת מנות האוכל הקצובות.
ׅ בעמידתכם האיתנה אפשרתם לכוחות הלוחמים למלא את חובתם בשקט ובבטחה בקווי החזית הקדמיים. לא ביישתם את כור מחצבתכם. הראיתם לעולם איך נלחם עם עתיק, עם
קשה עורף, על ביתו ועל נחלתו.
היום הגענו לסיומו של פרק במערכה. לפני כשעה הופסקה האש. אולם עלי להזכירכם כי היא הופסקה ל-4 שבועות בלבד. עלי להזהירכם כי אין זה סוף המלחמה. המלחמה
תימשך. היא תימשך על מדינת ישראל והיא תימשך על ירושלים.

הפיצו: