מלחמת העצמאות – עמדות בהנהגה המדינית

במלחמת העצמאות היו הישגיה של מדינת ישראל גדולים הרבה יותר מאשר עצם ׳שמירת הקיים׳. עם ההצלחות אפשר למנות, כמובן, את הרחבת שטח המדינה מעבר לתחום שהוקצה
למדינה היהודית במסגרת תכנית החלוקה של האו״ם; את ההכרה – ולו העקיפה – של מדינות ערב במפת הגבולות שנוצרה בתום המלחמה במסגרת הסכמי שביתת הנשק; את הבטחתו של רוב
יהודי דומיננטי במדינת ישראל; ואת ביסוס מעמדה של ירושלים, ולו גם החצויה, כבירת מדינת ישראל…”
(מתוך מאמרו של זכי שלום: “עמדות בהנהגת המדינה בסוגיית הסטטוס־קוו הטריטוריאלי בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות – בחינה מחודשת).

הפיצו: