מכתב של חיים ויצמן אל ישראל זנגוויל

..אעמיד לביקורתך האדיבה רעיונות אחדים ואשמח להוסיף ולדון עמך בנקודות אלו בעל פה.
תכניותיי מבוססות כמובן על הנחת יסוד אחת, ההנחה שמדינות ההסכמה ינצחו, ואני מקווה שינצחו היטב. אין ספק שאחרי המלחמה יתחוללו שינויים יסודיים, שינויים שייקבעו כנראה על פי עקרון הלאומיות. אני מאמין שאנגליה, הלוחמת את מלחמתן של אומות קטנות, תפעל להביא יותר צדק לעולם שעייף ממלחמה נוראה זו. יתר על כן, באה השעה לתבוע את זכותנו לייסד יישוב יהודי מאורגן ואוטונומי בארץ-ישראל.
כיצד יש לתבוע את זכותנו? מה הם האמצעים והדרכים שעלינו לנקוט? חובה עלינו, מתוך הערכה למאבק האיתנים של הלוחמים, להתאזר בסבלנות, להצטרף בעצמנו ללוחמים ולעזור בכל דרך שנוכל.

(כתבי חיים וייצמן: אגרות ז, עמ’ 69-67)

הפיצו: