מכתב הזמנה של הרצל לקהילה במרוקו

אדון נכבד מאוד!
המצב העגום במרוקו לא היה בלתי מוכר לי, גם אם חומרת הצער של אחינו במזרח אכן הפתיעה אותי… איזה יהודי יכול לאטום את עצמו מפני הטרגדיה של בני עמו? קשה לראות את הרצון האמיתי לחופש, מבעד לכבלי העבדות של ההמונים הבורים, אולם זה מובן. לפיכך, אל לו למי שהקדיש את עצמו לטובת עמו, להרים ידיים אל מול גודל המשימה שלקח על עצמו. עליו לשים את המטרה הסופית – חופש לעמו – אל מול עיניו בכל עת. עליו לחתור למען הגשמת החזון, לעשות לו נפשות בכל מקום ולבנות את מסד הארגון באופן הטוב ביותר. ההצלחה – היא תגיע או לא. אני מפציר בך לומר זאת לחבריך. עד כמה שהקשיים יהיו גדולים, הסיפוק ממה שתפיקו כאשר עמלכם יישא פרי יהיה גדול עוד יותר. אמור להם גם לפעול למען ייסוד ארגון ציוני נרחב בצפון אפריקה. אני חושב שזה חשוב מאוד שתשלחו לפחות נציג אחד לקונגרס הציוני הקרוב שיחול בין ה- 23 ל-28 באוגוסט בבזל. אנחנו מצפים גם לנציגים ממצרים, תוניסיה, אלג’יריה ומרוקו – אולי אפילו נקיים ועידה מיוחדת לנציגי צפון אפריקה. יש לי ציפיות גבוהות מועידה כזו. על כן יהיה רצוי מאוד כי אתה או נציג אחר יגיעו לבזל.
צירפתי הוראות מסע מפורטות. אני מצפה לתגובתך.
בברכת איחולים ציוניים,
תיאודור הרצל

הפיצו: