מבקר המדינה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מיוחד על ההתמודדות של ישראל עם משבר הקורונה, מאז פרוץ המגפה לפני כשנה וחצי. הדוח אמנם אינו עוסק בגל הנוכחי, אך אנגלמן הדגיש: “ביקורת זו רלוונטית מתמיד והעלתה ליקויים משמעותיים. אנו נמצאים כעת בגל הרביעי ויש משמעות לתיקון הליקויים באופן מידי”. אנגלמן ציין ליקויים שונים בתהליכי קבלת ההחלטות של הממשלה והוצאתן לפועל. בין היתר כתב כי לא נערכו דיוני הפקת לקחים כנדרש בין גל לגל. כמו כן, בחלק מהמקרים הממשלה דנה רק בהשלכות הבריאותיות של משבר הקורונה ולא בהשפעות הנרחבות שמשפיעות על תחומים שונים כמו חינוך, כלכלה ותרבות.

הפיצו: