מאבק היישוב היהודי בא”י בשלטון הבריטי 1947-1945

“היישוב היהודי לאחר מלחמת העולם השנייה היה שונה באופן מהותי הן מבחינת חוסנו הכלכלי והן מבחינת חוסנו המוסרי. היישוב שלאחר המלחמה היה משוכנע בצדקת הדרך ובצדק מטרותיו. היה זה ישוב נחוש יותר, ובטוח יותר במטרותיו וביכולתו להגשימן. תמורה זו בישוב נבעה בין היתר על רקע התגייסותו למאמץ המלחמה, הן במישור הצבאי והן במישור האזרחי ) הכוונת המשק העברי לצרכי הצבא הבריטי(. מאורעות המלחמה והמחיר הטראגי שנגבה מהעם היהודי חשפו לעיני עם ועולם את הצורך בכינון ריבונות יהודית. על רקע מדיניות ממשלת בריטניה נכזבו תקוותיו של הישוב להגשמת שאיפותיו בדרך של שיתוף פעולה עם ממשלת בריטניה”.

הפיצו: