מאבק היישוב היהודי / אניטה שפירא

קשה למצוא נושא אחר ביישוב היהודי שיכול לגייס קונצנזוס הסכמה כה רחב, תמיכה ציבורית כה חזקה כמו ההעפלה. היא סימלה את חתירתם של היהודים אל חופי ארץ ישראל, את הקשר בין הישוב לגולה הנשמדת, את נכונות ההקרבה… היא הייתה אקטיביסטית אבל לא אגרסיבית… היא סימלה את החולשה היהודית ובה בעת את העוצמה היהודית. היא קראה תיגר על בריטניה הגדולה והזעיקה את דעת הקהל העולמית למען שינוי במדיניות הבריטית בארץ ישראל…

הפיצו: