יסוד האוניברסיטה בפראג שנת 1348

בשנת 1348 קארל אדוננו מלך רומי ובוהמיה, נלהב מרוב קנאות לאהבה אלוהית, מלא רגשי חסד
לאנשים ונלהב מן ההשתוקקות להאדיר אושרה של הארץ ולפאר את ממלכת בוהמיה שלו, השיג
פריבילגיה מכס האפיפיור לכונן אוניברסיטה בעיר פראג. נוסף על כך נתן כמלך
בוהמיה זכויות יתירות ללומדים בה.
אף הזמין מארצות שונות מורי הוראה בתיאולוגיה, דוקטורים בחוקי הכנסייה ונבוני –דבר, מנוסים
ומשכילים במדעים המיוחדים שיחזקו בלקחם את כנסיית האל ואת האנשים במדעים ובאורח חיים.

רצה, שתהיה האוניברסיטה של פראג ערוכה…לפי הנוסח…של האוניברסיטה בפאריס שהמלך עצמו
למד בה בשנות בחרותו. דאג, שמורי- הוראה, שקראו הרצאותיהם יקבלו שכר קצוב בתדירות, מדי
שנה בשנה. כך נוסדה בעיר פראג אוניברסיטה שלא נמצאה כדוגמתה בכל ערי אשכנז. והיו באים
ומתכנסים בה תלמידים מארצות- נכר, כגון אנגליה, צרפת, לומברדיה ….ופולין. וכן מארצות
שכנות; וביניהם גם בני אצילים ונסיכים. בזכות האוניברסיטה יצא שמה של פראג לתהילה ונודעה
בארצות- נכר, עד כדי כך שמרוב המונם של המתלמדים התייקרו החיים במידה יתירה; כל כך
התרבו במניין ההמונים שנאספו לכאן ללמוד.
משראה קארל אדוננו, שהאוניברסיטה גדלה להפליא, העניק לתלמידים את בתי- היהודים, והושיב
בהם חבורה של מורי- הוראה, שירצו לפני התלמידים ויתדיינו אתם מדי יום ביומו. אף ייסד ספריה
למענם, וסיפק את הספרים הדרושים בשפע רב. מורי ההוראה הללו הייתה להם הכנסה ממה
ששילמו המתלמדים, ונוסף על כך קיבלו שכר שנתי, לא היה להם כל מחסור

הפיצו: