התקדמותה של האנושות דומה לטיפוס על סולם

התקדמותה של האנושות דומה לטיפוס על סולם אין סופי. לא ניתן להגיע גבוה יותר ללא טיפוס על השלבים הנמוכים. לכן, היה צריך האדם הארי לצעוד בדרך, שייעדה לו המציאות, ולא בדרך, שעליה חולמים כל מבקשי השלום. אלא שדרכה של המציאות קשה והיא מסתיימת באותו מקום, שאליו מתכוונים החולמים … אין זה מקרה, שהתרבויות הראשונות צמחו במקומות, שבהם פגש האדם הארי עמים נחותים ממנו, כפה עליהם את רצונו ושעבדם לעבדים. הם היו האמצעי הטכני הראשון בהתהוות התרבות הצומחת. כך התהוותה בבירור דרכו של האדם הארי. ככובש הוא שעבד את העמים הנחותים בהתאם לרצונו ולפקודותיו, בשעה שהוליך אותם לפעילות תועלתית, אך גם קשה. הוא לא הציל את חיי נתיניו, אלא אף העניק להם גורל טוב יותר מאשר חירותם הקודמת…

היטלר מיין קאמף

הפיצו: