העברת שאלת ארץ ישראל לאו”ם – בן גוריון

זה מהימים הגדולים בהיסטוריה שלנו. אמנם קוצצו שאיפותינו וגם ההתחייבויות הבין-לאומיות שניתנו לנו: צומצם השטח, ירושלים נעשתה בינלאומית. כמעט ולא ניתנו לנו הרים, למעלה משלושים נקודות [שלנו] בשטח הערבי, הגבולות רעים מבחינה צבאית ופוליטית. אבל היו הישגים רבים גדולים מאלה. קיבלנו את חוף הים, רוב העמקים, רוב מקורות [המים] בצפון, רוב השטחים הריקים, שני ימים. הכרת העצמאות על ידי רוב העולם, כל הדמוקרטיות, על ידי אמריקה ורוסיה ביחד.

מתוך דבריו של בן-גוריון בישיבת הועדת הפועל של ההסתדרות בתגובה להחלטת האו”ם.

הפיצו: