הסכמי שביתת הנשק – משה שרת

ראשית, ההישגים הכבירים שהשגנו בשדה המערכה…שעלו לאין שיעור על כל שפיללנו ועל מה ששיער העולם…שנית, העול העצום של הוצאות המלחמה…ושלישית ההכרח לכוון
עכשיו את כל עוצמת כוחנו הכלכלי והארגוני לקליטת העלייה – כל אלה יחד הביאו את הממשלה לידי הכרה, כי עליה לחתור בכל הכוחות לחיסול המלחמה ולהקמת שלום יציב
ביננו ובין המדינות הלוחמות בנו.

(מ’ שרת, בשער האומות, 194-1949 ,עמ’ 337-338)

הפיצו: