הסכם קואליציוני

היקפו התקציבי של ההסכם הקואליציוני שנחתם עם רע”ם, המפלגה שבראשה עומד מנסור עבאס, עומד על 53 מיליארד שקל לחמש שנים. סכום זה מחולק לכמה קטגוריות: 30 מיליארד שקל מוקצים למימוש תוכנית חומש (לחמש שנים) שמטרתה צמצום פערים בתחומי חינוך, דיור, תעסוקה, תשתיות ועוד לחברה הערבית, הדרוזית, הצ’רקסית והבדואית. התוכנית הזאת היא למעשה המשך לתוכנית 922 – תוכנית חומש קודמת שאישרה ממשלת נתניהו, שבאה לתקן פערים ארוכי שנים, בהם קיבלה האוכלוסייה הערבית תקציבים נמוכים יותר מאשר המגזר היהודי.

הפיצו: