הממשלה העותומאנית מתנגדת לגורם

הממשלה העותומאנית מתנגדת לגורם המנסה להקים בחלק הפלסטיני של האימפריה העותומאנית מדינה יהודית בשם “ציונות”. הממשלה העותומאנית פרסמה פקודות להחרים את בולי הדואר ואת הדגל של הציונים והכריזה על ביטול כל האגודות הציוניות החשאיות. הפקודות שהתפרסמו מכוונות אך ורק כלפי רעיונות ארגונים ומעשי ציונים. רק הציונות והציונים הם הגורם המושחת, השואף להקים מדינה בתוך האימפריה שלנו ויוצר בלבולים ומהפכות. עלינו לדכא את ל שאר הקבוצות באימפריה אשר שואפות או עלולות לשאוף להגשמת מטרות דומות.

הפיצו: