הממשלה הבריטית הציעו להעניק לנו שטח אדמה

חברי הממשלה הבריטית הציעו להעניק לנו שטח אדמה לשם התיישבות יהודית. חבל הארץ (שהם הציעו) אין לו ערך היסטורי דתי, פיוטי וציוני. ההצעה פירושה הקמת יישוב יהודי אוטונומי במזרח אפריקה, שבראשו יעמדו הנהלה יהודית, ממשלה מקומית יהודית ופקיד עליון יהודי, הכול כמובן בפיקוחה הריבוני העליון של בריטניה. לא ייתכן שתהיה לעם ישראל שום מטרה סופית אחרת מלבד ארץ ישראל, עם זאת על הקונגרס להכיר בהתקדמות הבלתי רגילה שזכתה לה תנועתנו על ידי המשא ומתן עם ממשלת בריטניה. ההצעה תתרום בהכרח להטבת מצבו של העם היהודי ולהקלת מצוקתו. אמנם (אוגנדה) איננה  ציֹון, ולא תוכל להיות כזאת לעולם, אבל זו היא התיישבות על יסודות לאומיים ומדינתיים. זו פעולה לשעת חירום, שתכליתה לעזור ולמנוע את אובדנם של חלקי אומה. מתוך כתבי הרצל

  • מי כתב את המסמך? | למי המסמך מיועד? | על מה המסמך מדבר? | סכמו את המסמך במשפט אחד. | מה למדת ממסמך זה? | מהו הרעיון המרכזי של הקטע?
הפיצו: