המאבק בבריטים – בן גוריון

“העם היהודי ידחה ללא פשרה וללא סייג כל מדיניות המכוונת לחסל את קיומנו הלאומי,
לפזרנו עוד יותר בגולה ולשלול מעמנו תקוותו וזכותו למולדת ולעצמאות… אין אנו, יהודי
ארץ-ישראל, רוצים להיהרג, אנו רוצים לחיות…! אולם גם לנו, כמו לאנגלים, יש משהו שהוא
יקר לנו מהחיים. ואני רוצה להגיד לבווין ולחבריו שאנו מוכנים להיהרג ולא נוותר על שלושה
דברים: על חירות העלייה היהודית, על זכותנו לבנות שממות מולדתנו, על עצמאותו המדינית
של עמנו בארצו”.

ד’ בן-גוריון, במערכה, ה’, מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש”ו, עמ’ 3

מתוך בחינות בהיסטוריה

הפיצו: