היהדות היא עם בעל גרעין, שאיננו אחיד

היהדות היא עם בעל גרעין, שאיננו אחיד מבחינה גזעית, אך כעם הוא בעל תכונות מיוחדות, המבדילות אותו מכל יתר העמים עלי האדמות … ליהודי לא הייתה אף פעם מדינה משלו המוגדרת בתחום מסוים, כמו למדינות האריות … עובדה זו קשורה למהותו של העם היהודי, שאין בו כוחות יצרניים הדרושים להקמתה ולקיומה של מדינה טריטוריאלית משלו.
… היסוד למאבק  החיים של הארי הוא האדמה שאותה הוא עובד: היא נעשית בסיס כללי לכלכלתו: כלכלה זו מספקת, במחזור הפנימי, את צורכי העם עצמו על-ידי כוחות הייצור שבו.
העם היהודי, בהיעדר כוחות ייצור משלו, איננו יכול לבנות מדינה בעלת אופי טריטוריאלי, אלא הוא זקוק לעבודתם ולפעולתם היצרנית של אומות אחרות כבסיס לקיומו הוא. וכך נעשה קיומו בקרב העמים האחרים קיום טפילי
מתוך מיין קאמף

הפיצו: