החזק כיוצר תרבות

כל מה שאנו מעריצים היום עלי אדמות – מדע, אמנות, טכנולוגיה והמצאות – נוצר ע”י עמים מעטים בעלי כוח יצירה, ובעיקר ע”י מקוריותו של עם אחד. בהם תלוי קיום התרבות. אם ייעלמו, יופייה של התרבות ייעלם עמם … כל תרבויות העבר הגדולות נהרסו, רק משום שהגזע בעל כוח היצירה המקורי מת מהרעלת דם. הסיבה הסופית לשקיעה זו הייתה תמיד אי-היכולת לזכור, שכל התרבות נוצרה ע”י אנשים ולא להפך, ולכן אם תרבות מסוימת תינצל, גם האנשים שייצרו אותה יינצלו. קיומם קשור בחוק הברזל של ההכרח ולזכות הניצחון השייכת לצד החזק והטוב מכולם. לכן מי שחי עליו להיאבק, ומי שאינו נלחם בעולמנו, אין לו זכות קיום…

  • מי כתב את המסמך? | למי המסמך מיועד? | מתי המסמך נכתב? | מה למדת ממסמך זה?
  • האם יש כותרת מעל?

הפיצו: