החוק בדבר החזרת הפקידות המקצועית על כנה מיום 7 באפריל 1933

ממשלת הרייך החליטה על החוק הבא המתפרסם בזה:
(1) לשם החזרת הפקידות המקצועית הלאומית על כנה ולשם פישוט המנהל, יותר לפי התקנות הבאות לפטר פקידים ממשרתם, אף אם ההנחיות המתאימות אינן מצויות בחוק הקיים.
(2) פקידים כמשמעם בחוק זה נחשבים (המועסקים) באופן ישיר או עקיף על ידי הרייך, פקידים (המועסקים) באופן ישיר או עקיף על ידי המדינות, פקידים רשויות מקומיות ואיגודי הרשויות המקומיות, פקידי גופים לפי המשפט הציבורי וכן של מוסדות ומפעלים מקבילים לאלה… כן חלות ההוראות על המועסקים על ידי הביטוח הסוציאלי, שהם בעלי זכויות וחובות של פקידים…
(1) פקידים שנתקבלו בתור פקידים מאז 9 בנובמבר 1918, מבלי שהיתה להם ההכשרה הנדרשת או הנהוגה לגבי התפקיד, או כישורים אחרים – מפוטרים מן השירות. משכורתם הנוכחית תשולם להם במשך שלושה חודשים אחרי פיטוריהם.
(2) תפקע זכותם לקבלת קצבה זמנית, קצבת גמלאות או שארים, זכותם להחזיק בשם המשרה בתואר ובמדים ולענוד אותות השירות…
(1) פקידים שאינם בעלי מוצא ארי, יועברו לגמלאות (סעיף 8 ואילך): במידה שהמדובר בנושאי תפקידי כבוד יש לפטרם מעמדתם.
(2) פיסקה 1 אינה חלה על פקידים שהיו כבר פקידים מאז 1 באוגוסט 1914, או שנלחמו בחזית במלחמת העולם למען הרייך הגרמני או בעלי בריתו, או שבאבותיהם ובניהם נפלו במלחמה.
יוצאים מן הכלל נוספים ייתכנו לפי היתר מיניסטר הפנים בתיאום עם המיניסטריון הנוגע בדבר או הרשות העליונה לענייני פקידם בחוץ לארץ.
4. פקידים אשר על פי פעילותם הפוליטית עד כה לא הוכיחו (את נכונותם) להתייצב בכל עת ללא היסוס מאחורי המדינה, ניתן לפטר מהשירות.
קאנצלר הרייך: אדולף היטלר
מיניסטר הפנים: וילהלם פריק
מיניסטר האוצר: גראף שוורין פון קרוסיק

הפיצו: