ההעפלה / פרופ זאב צחור

המסמכים הבריטיים שנחשפו בשנים האחרונות מגלים כי להעפלה הוקצה מקום מרכזי בשיקולי המדיניות הבריטית ובנוגע לשאיפתם {של הבריטים} להמשיך ולהחזיק בא”י. בווין היה מוטרד מכך שיש נושא המשמש דבק מיוחד ליישוב כולו, לתנועה הציונית ולעם היהודי. דעת הקהל, כולל זו שבבריטניה, נטתה חסד לפליטים היהודים המבקשים לבנות להם בית. הנהגת היישוב, שביצעה את ההעפלה, הצליחה להתמודד עם בריטניה הגדולה ולפגוע בה הודות לשימוש נבון בסיטואציה היסטורית חד-פעמית. החשיבות העיקרית של ההעפלה היא אומנם בתחום המדיני, אולם נועדו לה תפקידים חשובים נוספים.” (פרופ’ זאב צחור, ההעפלה 1948-1945.)

הפיצו: