הדרך הטבעית ביותר היא התאמת הקרקע מזמן לזמן

אוכלוסייתו של עם היא גורם משתנה. אצל עם בריא היא תמיד תלך ותגדל. הריבוי הטבעי לבדו יכול להבטיח את עתידו של עם, ואולם, בה בשעה גדלה הצריכה של המוצרים החומריים. הגידול הפנימי בייצור מספיק ברוב המקרים לענות רק על הצריכה המתגברת של האנשים הקיימים, ולא על צריכתם של האנשים שנוספו … בחייו של עם יש מספר דרכים לתקן את היחס הלא נכון בין מספר התושבים  לשטח הקרקע. הדרך הטבעית ביותר היא התאמת הקרקע מזמן לזמן למספר האוכלוסין. דבר זה דורש החלטיות והקרבת דם. הקרבת דם זו היא היחידה שמצדיקה בפני העם  את ההכרח שהשטח הנוסף שזוכים בו נועד לצורכי התרבות של העם, וזו משמשת תחליף לנופלים בשדה הקרב…

(מתוך אדולף היטלר, הספר השני, 1928. מרכז זלמן שזר)

הפיצו: