הדיון באו”ם בשאלת ארץ ישראל

במלחמה האחרונה, בטריטוריות שהיו בשליטת הנאצים, הושמדו היהודים פיזית כמעט לחלוטין. רק כמיליון וחצי יהודים שרדו באירופה אחרי המלחמה.
מרבים מבין היהודים ששרדו נשללו ארץ מולדתם, ביתם ואמצעי הקיום שלהם. רבים מהם נמצאים במחנות עקורים וממשיכים לסבול מעוני ומחסור.
הגיעה העת לסייע לאנשים אלו. חיוני להראות דאגה לצרכים הדחופים של עם שהתנסה בסבל כה רב בשל מלחמה שהביאה עליו גרמניה הנאצית.
העובדה שלא היה ביכולתה של שום מדינה מערב-אירופית להבטיח לעם היהודי הגנה מפני אלימות התליינים הפשיסטים, מסבירה את שאיפת היהודים להקים מדינה משלהם.
בעת ניתוח התכניות השונות לעתיד פלשתינה חיוני לזכור שאוכלוסיית פלשתינה מורכבת משני עמים, ערבי ויהודי. לשניהם שורשים היסטוריים בפלשתינה.
הפתרון לבעיית פלשתינה באמצעות הקמת מדינה יהודית-ערבית עם זכויות שוות ליהודים ולערבים יכולה להיות אחת האפשרויות.
אך אם לנוכח הידרדרות היחסים בין היהודים לערבים יתברר שאי-אפשר לבצע תכנית זו, יש לשקול תכנית אחרת – חלוקת פלשתינה לשתי מדינות עצמאיות ואוטונומיות, אחת
יהודית ואחת ערבית.

הפיצו: