בערות ההמון הרחב באשר למהותו הפנימית של היהודי

בערות ההמון הרחב באשר למהותו הפנימית של היהודי, וצרות המוח והאטימות היהירה של השכבות הגבוהות, הופכות על נקלה את העם קורבן למסע השקרים היהודי …
… הנער היהודי שחור השיער, אורב במשך שעות כששמחה שטנית על פניו, לנערה תמימה, מטמא אותה בדמו וכך גוזל אותה מעמה. בכל הדרכים הוא מנסה להשחית את התשתית הגזעית של העם שבכוונתו להכניעו. וכפי שהוא עצמו משחית במכוון נשים ונערות, איננו נרתע מלהרוס את מחיצות הדם בפני אחרים. היו אלה והינם היהודים, שהביאו את הכושי לשדות נהר הריינוס, במטרה הנסתרת והברורה להרוס את הגזע הלבן השנוא ולהורידו מרמתו התרבותית והפוליטית, על ידי המימזור הבלתי נמנע, ובעצמם לעלות לדרגת שליט. כי עם טהור גזע המודע לדמו, לא ישועבד לעולם על ידי היהודי. בעולם הזה יהיה היהודי אדונם של ממזרים בלבד. ולכן הוא מנסה במתוכנן, להוריד את הרמה הגזעית בהרעלתם של היחידים לאורך ימים…
מתוך ספרו של היטלר “מיין קאמפף”

 

הפיצו: