אם גרמניה תיהפך למעצמה עולמית

אם גרמניה תיהפך למעצמה עולמית, ולא תישאר בדרגת מדינה ביבשת, אז היא צריכה להשיג ריבונות מלאה ועצמאות. האם אתה מבין את משמעות הדבר? האם זה לא ברור לך עד כמה הפכנו לבעלי מום, כאשר הוגבלנו בשטח המחייה שלנו, הגבלה שהפכה אותנו למדינה מדרגה שנייה באירופה? רק מדינות, החיות בעצמאות מלאה בשטחן ומסוגלות להגנה עצמית, יכולות להיות מעצמות עולמיות … מדינה כזו היא רוסיה … ארה”ב, בריטניה, אך רק ע”י אמצעים מלאכותיים, אך לא מעצם טבע שטחן המאוכלס. צרפת היא כזו, מדוע שנהיה גרועים ממנה? האם זוהי נחיתות הכרחית? האם זה הכרחי, שלמרות חריצותנו ויעילותנו, למרות כושרנו התעשייתי ולמרות כישרוננו הצבאי נפגר אחרי בריטניה ונהיה נחותים מצרפת, על אף שאנו גדולים מהם, משניהם גם יחד. זוהי הסיבה מדוע אני צריך להשיג מרחב לגרמניה. מרחב מספיק גדול, שיאפשר לנו להתגונן בפני כל קואליציה צבאית נגדנו. בימי שלום נוכל להסתדר, אך בימי מלחמה צריך חופש תמרון, משום שבמלחמה אתה תלוי לחלוטין בעולם החיצוני …

אנו צריכים מרחב כדי שנוכל להיות בלתי תלויים בגורם פוליטי או צבאי כל שהוא. במזרח עלינו להשיג שליטה עד קווקאז ואיראן. במערב אנו חייבים להגיע לחוף הצרפתי. אנו צריכים את בלגיה ואת הולנד. מעל לכול אנו צריכים את שוודיה. אנו חייבים להיות מעצמה קולוניאלית. כוחנו הימי חייב להשתוות לזה של בריטניה … אנו חייבים לשלוט בכל אירופה או שניפול ונידרדר לדרגה של מדינות קטנות. עכשיו אתה מבין מדוע אינני יכול להיות מוגבל במזרח או במערב?

(מתוך שיחות היטלר-ראושנינג)

הפיצו: