אילן רחמימוב, המפץ הגדול של הלאומיות – מלחמת העולם הראשונה

אילן רחמימוב, המפץ הגדול של הלאומיות – מלחמת העולם הראשונה

ראשית התגבשותן של תנועות לאומיות, כאשר קבוצות קטנות של אינטלקטואלים מפתחות ומדגישות את רעיון הלאום “שלהם”. בשלב זה מתגבשת על-פי רוב השפה הלאומית התקנית… מתחיל בשלב זה איסוף שיטתי של שירה, אגדות עממיות ומוסיקה אתנית מסורתית. פעילותם של דור ‘המייסדים’ בשלב הראשון מקיפה בדרך כלל רק מאות בודדות אנשים. השלב החשוב ביותר בהפצתה של הזדהות לאומית. מאפיינת אותו הקמת רשת של אגודות לאומיות, שאוספות כספים, מייסדות בתי-ספר, מקימות מוזיאונים ומפרסמות כתבי-עת ועיתונים. מטרתם העיקרית של הפעילים בשלב זה היא “לעורר” את ההזדהות הלאומית ה”רדומה” של בני עמם באמצעות חינוך, ספרות והשתייכות לאגודות. כך נבנית בהדרגה אותה תחושה רשת של שייכות קהילתית שהיא, כאמור, סוד הקסם של הרעיון הלאומי… הבשלתה של תנועה לאומית מסוימת באה לידי ביטוי גם בגיבוש זרמים פוליטיים שונים ובוויכוחים בנוגע למהותן של “זכויות לאומיות” ולדרך הטובה ביותר להשגתן.

בדיקה של שמירה שמירה נוספת

שמירה מספר 4

הפיצו: