אידיאולוגיה נאצית / צבי בכרך

האידיאולוגיה הנאצית העמידה מעל המדינה ומעל המפלגה את התפיסה הגזענית, משום שבאמצעותה היא יכלה להחריף את העיקרון של המאבק… אם היריב נחשב כאנטי-גזע, כמפריע לטבע, כי אז המאבק נגדו הוא בלתי נמנע… הפיכת היהודים לאויבים ביולוגיים סופה שהביאה את הנאציזם ואת גרמניה לידי רצח-עם … הנאציזם טרח להציג את העם היהודי לא רק כאויב הגרמנים אלא כאויב האנושות. בכך הביא לידי קיצוניות מוחלטת את שאיפתו ליצור אויב אבסולוטי (מוחלט), שהיה דרוש למשטר הטוטליטרי של הנאציזם הגרמני.

(צבי בכרך, אידיאולוגיות במאה ה-20, עמוד 55)

הפיצו: